Výkup dřeva

Cílem naší společnosti je výkup dřevní hmoty s co nejlepším zpeněžením pro majitele dřeva. Každá cenová nabídka je vytvářena individuálně vzhledem k povaze vykupovaného dřeva (v závislosti na množství, druhu dřeva, sortimentu a lokalitě odvozu).

Samozřejmostí je osobní jednání.

Mezi nejčastěji vykupované sortimenty patří:

  • Vláknina
  • Surový kmen
  • KPZ
  • Pilařská kulatina
  • Cenné výřezy