Odborný lesní hospodář

Jednatel společnosti ZN-WOOD s.r.o. Zdeněk Nejedlý je díky dosaženému lesnickému vzdělání a dlouholetou praxí v lesnictví držitelem licence Odborný lesní hospodář. Tudíž jsme schopni zabezpečit vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese dle platného zákona č. 289/95 Sb. a právních předpisů.

V rámci odborné lesní správy budeme rádi pomocnou rukou vlastníkovi ať již menšího nebo velkého lesního celku s vyřízením dotací a potřebných dokumentů.